ในหลวง ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง พระราชินี ทรงเป็นผู้ช่วยนักบิน

วันนี้ (12/11/2563) อินสตาแกรม hermajestyqueen_suthida ได้โพสต์คลิปวิดีโอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ กลับกรุงเทพฯ จากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจใน 

การเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี
ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยโพสต์ข้อความว่า ภายหลังการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระราชพาหนะกลับด้วยพระองค์เอง ในพระราชสถานะนักบินที่1 พร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ทรงร่วมขับเครื่องบินในพระราชสถานะนักบินผู้ช่วยในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าล้นเกล้าทั้งสองพระองค์นั้น ทรงมีพระปรีชาสามารถในการทรงขับเครื่องบินโดยแท้จริงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายตำแหน่งนักบินที่ 1 ใน พ.ศ. 2549 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรป ออกใบอนุญาต โดยสำนักงานการบินพลเรือน แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยอีกด้วย

vdoทั้งนี้ ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญขอบคุณ hermajestyqueen_suthidaเรียบเรียง siamtoday

Leave a Reply